Agrimonia eupatoria

Image of plant Agrimonia eupatoria
This is an excellent photo of Agrimonia eupatoria in Family Rosaceae taken by Tamas Exner
Photo location: