Allium saxatile

Image of plant Allium saxatile
This is an excellent photo of Allium saxatile in Family Amaryllidaceae taken by Tamas Exner