Allium scorodoprasum

Image of plant Allium scorodoprasum
This is an excellent photo of Allium scorodoprasum in Family Amaryllidaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Villányi-hg