Antigonon leptopus

Image of plant Antigonon leptopus
This is an excellent photo of Antigonon leptopus in Family Polygonaceae taken by Tamas Exner
Photo location: