Asperula tinctoria

Image of plant Asperula tinctoria
This is an excellent photo of Asperula tinctoria in Family Rubiaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Bükk