Astydamia latifolia

Image of plant Astydamia latifolia
This is an excellent photo of Astydamia latifolia in Family Apiaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /El Hierro