Aurinia saxatilis

Image of plant Aurinia saxatilis
This is an excellent photo of Aurinia saxatilis in Family Brassicaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Balaton-fv