Bellardia trixago

Image of plant Bellardia trixago
This is an excellent photo of Bellardia trixago in Family Orobanchaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Mallorca