Brachiaria reptans

Image of plant Brachiaria reptans
This is an excellent photo of Brachiaria reptans in Family Poaceae taken by Tamas Exner
Photo location: