Carpobrotus edulis

Image of plant Carpobrotus edulis
This is an excellent photo of Carpobrotus edulis in Family Aizoaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Lanzarote