Chromolaena odorata

Image of plant Chromolaena odorata
This is an excellent photo of Chromolaena odorata in Family Asteraceae taken by Tamas Exner
Photo location: