Chrozophora tinctoria

Image of plant Chrozophora tinctoria
This is an excellent photo of Chrozophora tinctoria in Family Euphorbiaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Mallorca