Conostegia xalapensis

Image of plant Conostegia xalapensis
This is an excellent photo of Conostegia xalapensis in Family Melastomataceae taken by Tamas Exner
Photo location: