Cornus kousa

Image of plant Cornus kousa
This is an excellent photo of Cornus kousa in Family Cornaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Steiermark