Crataegus azarolus

Image of plant Crataegus azarolus
This is an excellent photo of Crataegus azarolus in Family Rosaceae taken by Tamas Exner
Photo location: