Crepis praemorsa

Image of plant Crepis praemorsa
This is an excellent photo of Crepis praemorsa in Family Asteraceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Bükk