Diospyros kaki

Image of plant Diospyros kaki
This is an excellent photo of Diospyros kaki in Family Ebenaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Budai-hg