Dissotis rotundifolia

Image of plant Dissotis rotundifolia
This is an excellent photo of Dissotis rotundifolia in Family Melastomataceae taken by Tamas Exner
Photo location: