Enterosora trifurcata

Image of plant Enterosora trifurcata
This is an excellent photo of Enterosora trifurcata in Family Polypodiaceae taken by Tamas Exner
Photo location: