Epipactis atrorubens

Image of plant Epipactis atrorubens
This is an excellent photo of Epipactis atrorubens in Family Orchidaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Kiskunság