Erigeron borealis

Image of plant Erigeron borealis
This is an excellent photo of Erigeron borealis in Family Asteraceae taken by Tamas Exner
Photo location: