Euphorbia paralias

Image of plant Euphorbia paralias
This is an excellent photo of Euphorbia paralias in Family Euphorbiaceae taken by Tamas Exner