Euphrasia minima

Image of plant Euphrasia minima
This is an excellent photo of Euphrasia minima in Family Orobanchaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Alps