Fuchsia ampliata

Image of plant Fuchsia ampliata
This is an excellent photo of Fuchsia ampliata in Family Onagraceae taken by Tamas Exner
Photo location: