Glandora prostrata

Image of plant Glandora prostrata
This is an excellent photo of Glandora prostrata in Family Boraginaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Andalusia