Guzmania monostachia

Image of plant Guzmania monostachia
This is an excellent photo of Guzmania monostachia in Family Bromeliaceae taken by Tamas Exner
Photo location: