Hyptis atrorubens

Image of plant Hyptis atrorubens
This is an excellent photo of Hyptis atrorubens in Family Lamiaceae taken by Tamas Exner
Photo location: