Kallstroemia maxima

Image of plant Kallstroemia maxima
This is an excellent photo of Kallstroemia maxima in Family Zygophyllaceae taken by Tamas Exner
Photo location: