Kickxia aegyptiaca

Image of plant Kickxia aegyptiaca
This is an excellent photo of Kickxia aegyptiaca in Family Plantaginaceae taken by Tamas Exner