Kickxia scoparia

Image of plant Kickxia scoparia
This is an excellent photo of Kickxia scoparia in Family Plantaginaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Tenerife