Knautia dipsacifolia

Image of plant Knautia dipsacifolia
This is an excellent photo of Knautia dipsacifolia in Family Caprifoliaceae taken by Tamas Exner
Photo location: