Asyneuma limonifolium

Image of plant Asyneuma limonifolium
This is an excellent photo of Asyneuma limonifolium in Family Campanulaceae taken by Tamas Exner