Carthamus tinctoria

Image of plant Carthamus tinctoria
This is an excellent photo of Carthamus tinctoria in Family Asteraceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Budai-hg