Erodium reichardii

Image of plant Erodium reichardii
This is an excellent photo of Erodium reichardii in Family Geraniaceae taken by Tamas Exner