Euphorbia lathyris

Image of plant Euphorbia lathyris
This is an excellent photo of Euphorbia lathyris in Family Euphorbiaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Budai-hg