Euphrasia rostkoviana

Image of plant Euphrasia rostkoviana
This is an excellent photo of Euphrasia rostkoviana in Family Orobanchaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Bükk