Hyptis pectinata

Image of plant Hyptis pectinata
This is an excellent photo of Hyptis pectinata in Family Lamiaceae taken by Tamas Exner
Photo location: