Lantana trifolia

Image of plant Lantana trifolia
This is an excellent photo of Lantana trifolia in Family Verbenaceae taken by Tamas Exner
Photo location: