Trimezia steyermarkii

Image of plant Trimezia steyermarkii
This is an excellent photo of Trimezia steyermarkii in Family Iridaceae taken by Tamas Exner
Photo location: