Abutilon theophrasti

Image of plant Abutilon theophrasti
This is an excellent photo of Abutilon theophrasti in Family Malvaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Zalai-dv